14k-white-gold-wedding-ring-vk-Portland

thin white gold ring

thin white gold ring